ACCESSORIS

S’instal·len a ambdós costats del moll de càrrega.

La seva funció és esmorteir l’impacte del camió amb la paret.

És important que estiguin en bon estat, per evitar el deteriorament de l’edifici.

Topalls de goma:
Perfil amb reforç interior d’acer i elements de fixació.

Mides: 120 mm x 500 mm x 110 mm.

Topalls mòbils reforçats d’acer pintat:

Construïts amb xapa d’acer pintat de gran rigidesa i perfil de goma a l’interior.

Mides: 300 mm x 450 mm x 125 mm.

Es desplacen en sentit vertical i de compressió, en moure’s el camió, durant la càrrega-descàrrega.

Pes joc (2 unitats): 84 kg.

Topalls mòbils reforçats d’acer galvanitzat:

Construïts amb xapa d’acer galvanitzat en calent de gran rigidesa i perfil de goma a l’interior.

Mides: 300 mm x 450 mm x 125 mm.

Es desplacen en sentit vertical i de compressió, en moure’s el camió, durant la càrrega-descàrrega.

L’acer galvanitzat evita la corrosió.

Pes joc (2 unitats): 84 kg.

Topalls telescòpics galvanitzats d’accionament hidràulic:

Topalls del moll INDOCK.

Construïts de tub estructural d’acer galvanitzat en calent i amb topalls de poliuretà.

En la seva posició elevada evita l’impacte del camió i baixen hidràulicament, per permetre l’obertura de les portes del camió dins el moll.

Topalls amb bigues encastables a terra:

Quan no es disposa de paret a l’andana, i es realitza la càrrega-descàrrega amb una taula elevadora, s’instal·la un joc de bigues encastades a terra, amb topalls de goma. Eviten l’impacte del camió amb la taula elevadora.

Faciliten i asseguren la col·locació correcta del camió en el moll de càrrega.
Eviten l’impacte del vehicle a la façana, la porta i l’abric del moll.
Barreres d’alineació de camions, encastables.
De mides: 2.500 mm de llargària x 510 mm d’alçària, 265 mm d’encastament. Diàmetre exterior 115 mm.
Es construeixen en acer pintat, galvanitzat o acer inoxidable.
Abans d’instal·lar-les s’han d’emplenar de formigó, per incrementar-ne la resistència.

Pilones i tanques per protegir portes de tota mena, eviten els impactes i el deteriorament de les portes.

Construïdes en tub d’acer inoxidable AISI 304L, adequades per a indústries alimentàries i farmacèutiques.

Pilona d’acer inoxidable per protegir els laterals de les portes industrials. Fabriquem dos models:

  • Pilona encastable, de 600 mm d’alçària més 200 mm d’encastament, amb platines per a la fixació.
  • Pilona de superfície, de 600 mm d’alçària, amb una brida per a la seva fixació a terra, amb ancoratge químic.

Per millorar-ne la resistència recomanem emplenar-les de formigó.

Tanca de protecció per protegir portes frigorífiques, de 600 mm d’alçària. Les fabriquem a mida i en dos models:

  • Tanca encastable, de 600 mm d’alçària, més 200 mm d’encastament, amb platines per a la fixació.
  • Tanca de superfície, de 600 mm d’alçària, amb brida per a la fixació a terra, amb ancoratge químic.

Per millorar-ne la resistència recomanem emplenar-les de formigó.

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS