ALTRES PRODUCTES PER A MOLL DE CÀRREGA

Moll de càrrega des de cota zero.

MOLL DE CÀRREGA DES DE COTA ZERO

Moll de càrrega instal·lat sobre xassís metàl·lic. Permet instal·lar un moll de càrrega sense necessitat de fer obra civil.

XASSÍS METÀL·LIC

PASSAREL·LA D’ALUMINI

Moll de càrrega des de cota zero: permet la càrrega de camions mitjançant una rampa hidràulica quan no es disposa de desnivell.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

 • ESTRUCTURA METÀL·LICA en forma de rampa fixa, des del nivell del terra fins al vehicle.
 • Permet el pas fins a 6 tones.
 • Mides: 2.444 mm d’amplària x 14.420 mm de llargària.
 • Pendent de 10%.
 • Barana en els dos laterals per evitar caigudes.


RAMPA HIDRÀULICA:

 • Construïda en acer pintat RAL-5011
 • Capacitat màxima de càrrega 6.000 kg.
 • Mides plataforma 2.000 x 2.500 mm.
 • Carrera de pujada 750 mm i carrera de baixada 330 mm.
 • Motor 1,5 CV, quadre elèctric amb botonera incorporada, maniobra 24 V, amb parada d’emergència.
 • Accionament electro-hidràulic 380 V III
 • Joc de topalls de goma o topalls d’acer reforçat.

Moll de càrrega instal·lat sobre xassís metàl·lic.

Xassís que permet instal·lar la rampa hidràulica sense necessitat de fer el fossat d’obra civil.

El xassís es construeix a mida, en funció de les característiques del moll.

DIFERENTS OPCIONS:

 • Baranes laterals quan sobresurt cap a l’exterior.
 • Passadissos laterals per permetre l’accés al vehicle.
 • Incrustat a la resta del moll.
 • Pot permetre la càrrega-descàrrega del camió amb plataforma posterior.

Passarel·la d’alumini per a moll de càrrega, d’accionament manual.

La passarel·la va fixada en un raïl-guia que s’ha d’encastar en l’extrem de l’andana.

Opcionalment, la passarel·la pot tenir desplaçament lateral sobre raïl-guia.

Disponible en diferents càrregues, dimensions i materials.

Passarel·la d'alumini. Càrrega i descàrrega.
Passarel·la d’alumini. Càrrega i descàrrega.

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS