RAMPA ABATIBLE PER A MOLL DE CÀRREGA

Rampa amb davantal abatible

PERSONALITZACIÓ

Fabriquem molls de càrrega adaptats a les seves necessitats, tant en mides com en capacitat de càrrega.

Rampa hidràulica amb davantal abatible. Acer inoxidable.

TI – INOXIDABLE

Rampa abatible per a moll de càrrega. Acer galvanitzat i pintat.

PG – GALVANITZAT I PINTAT

Rampa abatible per a moll de càrrega. Acer Inoxidable i galvanitzat.

GI – INOXIDABLE I GALVANITZAT

Rampa abatible per a moll de càrrega. Acer pintat.

AP – PINTAT

Rampa abatible per a moll de càrrega. Acer galvanitzat.

TG – GALVANITZAT

Rampa hidràulica construïda amb acer inoxidable 12 tones.

CÀRREGA 10-15 TN

Fabriquem la rampa de davantal abatible en diferents materials, en funció del risc de corrosió: en acer inoxidable, galvanitzat o pintat i combinacions.

ModelsMSRH-APMSRH-PGMSRH-TGMSRH-GIMSRH-TI
Xapa superiorAcer pintatAcer galvanitzatAcer galvanitzatAcer inoxidableAcer inoxidable
Davantal frontalAcer galvanitzat
Laterals telescòpicsAcer pintatAcer inoxidable
Xassís i estructura inferiorAcer galvanitzat
CilindresAcer pintat
RàcordsAcer zincat

La nostra àmplia gamma de productes ens permet aportar la millor solució a les seves necessitats.

Stainless

Acer inoxidable

Acer galvanitzat

Painted steel

Acer pintat

Models rampes hidràuliques davantal abatible

Fabricació de models a mida
  • L’estructura s’ha construït amb una gran resistència en sentit longitudinal i la màxima elasticitat permesa en sentit transversal, amb la qual cosa s’aconsegueix un acoblament perfecte entre el moll i el vehicle.
  • Xassís inferior autoportant en acer, amb barra de fixació per al manteniment.
  • Plataforma superior i davantal frontal en xapa llagrimada antilliscant d’acer.
  • Accionament electrohidràulic, inclosa la maniobra del davantal automàtic. Motor d’1,5 CV, quadre elèctric amb botonera incorporada, maniobra 24 V, amb aturada d’emergència.
  • Cilindres hidràulics equipats amb vàlvula antiretorn.
  • Recorregut controlat per oli-pressió, sense microruptors.
  • Davantals laterals de recorregut telescòpic i amb senyalització mitjançant bandes grogues i negres.
Topalls mòbils galvanitzats: Construïts amb xapa d'acer a la part exterior i perfil de goma al seu interior. Es desplacen en el sentit X i Y. Dimensions: 300 x 450 x 125 mm.

Topalls mòbils galvanitzats: Construïts amb xapa d’acer a la part exterior i perfil de goma al seu interior. Es desplacen en sentit vertical i de compressió. Mides: 300 mm x 450 mm x 125 mm.

Topalls mòbils galvanitzats: Construïts amb xapa d'acer a la part exterior i perfil de goma al seu interior. Es desplacen en el sentit X i Y. Dimensions: 300 x 450 x 125 mm.

Topalls mòbils galvanitzats: Construïts amb xapa d’acer a la part exterior i perfil de goma al seu interior. Es desplacen en sentit vertical i de compressió. Mides: 300 mm x 450 mm x 125 mm.

Topalls de goma. S'instal·len a cada costat de la rampa al moll de càrrega per esmorteir l'impacte del camió.

Topalls de goma. Perfil amb reforç interior d’acer i elements de fixació. Mides: 120 mm x 500 mm x 110 mm.

Moll de càrrega amb barreres d'alineació.

Barreres per assegurar la correcta col·locació del camió en el moll de càrrega. S’instal·len encastades a terra. Amb bandes grogues per a la seva correcta visualització.

Moll de càrrega instal·lat sobre xassís metàl·lic. Acer pintat.

Moll de càrrega instal·lat sobre xassís metàl·lic. Permet instal·lar un moll de càrrega sense necessitat de fer obra civil.

INSTAL·LACIONS

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS