RAMPA RETRÀCTIL PER A MOLL DE CÀRREGA

Rampa amb davantal retràctil

PERSONALITZACIÓ

Fabriquem molls de càrrega adaptats a les seves necessitats, tant en mides com en capacitat de càrrega.

Rampa hidràulica amb davantal retràctil. Acer inoxidable.

TI – INOXIDABLE

Rampa hidràulica amb davantal retràctil. Acer inoxidable i galvanitzat.

GI – INOXIDABLE I GALVANITZAT

Rampa hidràulica amb davantal retràctil. Acer pintat.

AP – PINTAT

Fabriquem la rampa de davantal abatible en diferents materials, en funció del risc de corrosió: en acer inoxidable, galvanitzat o pintat i combinacions.

ModelsMSRHR-APMSRHR-PGMSRHR-TGMSRHR-GIMSRHR-TI
Xapa superiorAcer pintatAcer galvanitzatAcer galvanitzatAcer inoxidableAcer inoxidable
Davantal frontalAcer galvanitzat
LateralsAcer inoxidable
Xassís i estructura inferiorAcer pintatAcer galvanitzat
CilindresAcer pintat
RàcordsAcer zincat

La nostra àmplia gamma de productes ens permet aportar la millor solució a les seves necessitats.

Stainless

Acer inoxidable

Acer galvanitzat

Painted steel

Acer pintat

Models rampes hidràuliques davantal retràctil

Fabricació de models a mida
  • L’estructura s’ha construït amb una gran resistència en sentit longitudinal i la màxima elasticitat permesa en sentit transversal, amb la qual cosa s’aconsegueix un acoblament perfecte entre el moll i el vehicle.
  • Xassís inferior autoportant en acer, amb barra de fixació per al manteniment.
  • Plataforma superior i davantal frontal en xapa llagrimada antilliscant d’acer.
  • Accionament electrohidràulic, inclosa la maniobra del davantal automàtic. Motor d’1,5 CV, quadre elèctric amb botonera incorporada, maniobra 24 V, amb aturada d’emergència.
  • Cilindres hidràulics equipats amb vàlvula antiretorn.
  • Recorregut controlat per oli-pressió, sense microruptors.
  • Davantals laterals de recorregut telescòpic i amb senyalització mitjançant bandes grogues i negres.
Topalls mòbils galvanitzats: Construïts amb xapa d'acer a la part exterior i perfil de goma al seu interior. Es desplacen en el sentit X i Y. Dimensions: 300 x 450 x 125 mm.

Topalls mòbils galvanitzats: Construïts amb xapa d’acer a la part exterior i perfil de goma al seu interior. Es desplacen en sentit vertical i de compressió. Mides: 300 mm x 450 mm x 125 mm.

Topalls mòbils galvanitzats: Construïts amb xapa d'acer a la part exterior i perfil de goma al seu interior. Es desplacen en el sentit X i Y. Dimensions: 300 x 450 x 125 mm.

Topalls mòbils galvanitzats: Construïts amb xapa d’acer a la part exterior i perfil de goma al seu interior. Es desplacen en sentit vertical i de compressió. Mides: 300 mm x 450 mm x 125 mm.

Topalls de goma. S'instal·len a cada costat de la rampa al moll de càrrega per esmorteir l'impacte del camió.

Topalls de goma. Perfil amb reforç interior d’acer i elements de fixació. Mides: 120 mm x 500 mm x 110 mm.

Moll de càrrega amb barreres d'alineació.

Barreres per assegurar la correcta col·locació del camió en el moll de càrrega. S’instal·len encastades a terra. Amb bandes grogues per a la seva correcta visualització.

Quadre elèctric amb peu de suport per a rampa o plataforma de moll de càrrega.

SUPORT PER A QUADRE

Suport per a quadre de rampa o taula de moll de càrrega.

Coixins aïllants que eviten el pas d'aire a la part inferior dels abrics. Ple d'escuma i recobert de PVC. Amb suport per a la fixació.

COIXINS D’ESTANQUITAT

Coixins aïllants que eviten el pas d’aire a la part inferior dels abrics. Ple d’escuma i recobert de PVC. Amb suport per a la fixació.

Topalls telescòpics galvanitzats d'accionament hidràulic.

TOPALLS TELESCÒPICS

Topalls telescòpics per a una major protecció en els molls de càrrega tipus INDOCK.

BARANES

Per evitar caigudes durant la manipulació de la càrrega.

BLOQUEJADORS

Bloquejadors per evitar que les portes del camió es tanquin durant la càrrega-descàrrega del vehicle.

SEMÀFOR

Semàfor vermell-groc-verd per indicar al camió quan s’ha de mantenir immòbil i quan està llest per la seva sortida.
Joc de topalls amb dues bigues encastades a terra, per evitar l'impacte del camió a la taula elevadora.

TOPALLS AMB BIGUES

Joc de topalls amb dues bigues encastades a terra, per evitar l’impacte del camió a la taula elevadora.

INSTAL·LACIONS

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS