Vista 360º – Desplaceu per girar

MOLL DE CÀRREGA RETRÀCTIL

És el moll de càrrega adequat per a tota mena d’indústries que necessitin un bon nivell d’estanquitat.

La rampa retràctil disposa d’un davantal d’1 metre de longitud. L’avantatge és que permet que la porta seccional tanqui per davant de la rampa, evita que la pols, partícules, insectes o temperatures exteriors passin a l’interior, i aconsegueix així un òptim aïllament tèrmic i higiènic.

Format per:

 • Rampa amb davantal retràctil, amb el seu premarc.
 • Premarc que se subministra en el moment de fer el fossat.
 • Abric flexible que proporciona un adequat nivell d’estanquitat durant la càrrega-descàrrega dels camions.
 • Porta seccional, amb espiell, d’accionament automàtic o manual.
 • Topalls reforçats que esmorteeixen l’impacte del camió a la façana del magatzem.
 • Barreres d’alineació per assegurar el correcte posicionament del camió a l’andana per a la seva càrrega-descàrrega.

ALTRES VISTES 360º

 • Rampa abatible.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.
 • Rampa retràctil.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.
 • Rampa retràctil.
 • Abric inflable.
 • Porta seccional.
 • Taula elevadora.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.
 • Taula elevadora.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.