PORTES SECCIONALS INDUSTRIALS

AVANTATGES I APLICACIONS

Ús industrial.

Tancament perfecte.

Disponibilitat d’espai.

Aïllament tèrmic.

Estalvi energètic.

Aïllament higiènic.

Fàcil manipulació.

Aplicacions i avantatges

Les portes seccionals industrials són ideals per a les sortides a l’exterior i per a molls de càrrega.

Estan construïdes de panells aïllants, que llisquen sobre guies laterals.

S’obren verticalment i permeten una total disponibilitat de l’espai interior i exterior.

El seu disseny s’adapta a l’espai disponible sobre la porta i el sostre.

Òptim aïllament tèrmic i higiènic.

Fàcil manipulació en l’obertura i el tancament, amb un sistema de molles de torsió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MIDES

 • Construïda amb panells de 40 mm de gruix, de doble xapa d’acer galvanitzat i lacat, farcits de poliuretà expandit.
 • A la seva part inferior i superior els panells incorporen platines de  reforç en acer, per millorar la fixació de frontisses i ferramentes.
 • Totes les unions de frontisses i els extrems porten juntes flexibles d’estanquitat, amb la qual cosa s’aconsegueix un tancament perfecte i un gran aïllament.
 • Els extrems laterals tenen perfils d’acer sobre els que s’instal·len les frontisses laterals regulables.
 • Accionament mitjançant molles de torsió, tambors i cables.
 • Guies en acer que allotgen les rodes de niló que faciliten el desplaçament de la porta de manera silenciosa.
 • La forma vertical de les guies depèn del tipus de llinda de la porta.
 • Empunyadura que facilita l’obertura i el tancament manual de la porta.
 • Inclou els mecanismes de seguretat de trencament de molla i trencament de cable.
 • Conforme a la norma EN-13241-1

Totes les portes seccionals es fabriquen a mida, en funció de les dimensions del forat llum i de la llinda (vegeu taula de models de llinda).

Les ferramentes són d’acer galvanitzat o d’acer inoxidable.

Les portes seccionals es fabriquen amb panells:

 • De 40 mm o de 80 mm de gruix.
 • Construïts en acer galvanitzat lacat color RAL 9002.
 • Opcionalment, lacats en qualsevol color segons carta RAL.

INSTAL·LACIONS

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS