Com escollir el moll de càrrega ideal?

Com escollir el moll de càrrega ideal?

Què és un moll de càrrega?

Els molls de càrrega permeten efectuar les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderíes i salven el desnivell entre magatzem i vehicle.

Com a element fonamental de la cadena de subministrament, es necessita una bona planificació inicial per evitar problemes perquè la instal·lació comporta obra civil i no és fàcil fer modificacions posteriorment.

Quin moll de càrrega necessito?

Quin és el moll de càrrega ideal per al meu sector?

Com puc reduir les pèrdues de temperatura?

Puc carregar camions i furgonetes?

Quina és la millor solució si no tinc desnivell?

En aquesta guia ràpida us ensenyem solucions idònies per a diferents necessitats i sectors. Volem ajudar en el plantejament inicial i destacar els punts importants per simplificar el procés de decisió.

TIPUS DE MOLL DE CÀRREGA - Vistes 360º

 • Rampa abatible.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.
 • Rampa retràctil.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.
 • Rampa retràctil.
 • Abric inflable.
 • Porta seccional.
 • Taula elevadora.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.
 • Taula elevadora.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.

MOLL DE CÀRREGA INDOCK

CARACTERÍSTIQUES:

 • Obertura de les portes del camió dins el magatzem.
 • Màxim aïllament i estanquitat.
 • Ideal per a magatzems amb temperatura controlada.
 • Redueix la possibilitat de contaminació d’aliments i productes peribles.
 • Menor risc d’accidents a la zona de càrrega/descàrrega.

SECTOR: Ideal per a la indústria alimentària, farmacèutica, química. Empreses amb alts requeriments higiènics.

AÏLLAMENT: Molt elevat.

DESNIVELL: D’1,10 – 1,20 metres.

TIPUS DE VEHICLE: Camions, contenidors.

PRINCIPALS COMPONENTS:

 • Rampa hidràulica retràctil amb davantal retràctil.
 • Abric inflable: aïlla el vehicle durant la càrrega/descàrrega.
 • Porta seccional: tanca per davant la rampa per a un aïllament màxim.

MOLL DE CÀRREGA RAMPA AMB DAVANTAL RETRÀCTIL

Moll de càrrega amb rampes retràctils, abrics flexibles, topalls mòbils d'acer galvanitzat i barreres d'alineació de 4200 mm.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Obertura de les portes del camió a l’exterior.
 • Aïllament i estanquitat perfectes.
 • Facilita la càrrega de contenidors marítims.
 • Indicat per a càrregues laterals de camions de lona.

SECTOR: Ideal per a la indústria alimentària, farmacèutica, química, indústria en general.

AÏLLAMENT: Elevat.

DESNIVELL: D’1,10 – 1,20 metres.

TIPUS DE VEHICLE: Camions, contenidors.

PRINCIPALS COMPONENTS:

 • Rampa hidràulica retràctil amb davantal retràctil.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional: tanca per davant la rampa per a un aïllament màxim.

MOLL DE CÀRREGA RAMPA AMB DAVANTAL ABATIBLE

CARACTERÍSTIQUES:

 • Obertura de les portes del camió a l’exterior.
 • És el moll de càrrega més utilitzat en la indústria en general.

SECTOR: Qualsevol mena d’indústria.

AÏLLAMENT: Mig.

DESNIVELL: D’1,10 – 1,20 metres.

TIPUS DE VEHICLE: Camions.

PRINCIPALS COMPONENTS:

 • Rampa hidràulica amb davantal abatible.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional: tanca per sobre de la rampa.

MOLL DE CÀRREGA AMB TAULA ELEVADORA

Taula elevadora per a moll de càrrega tàndem. Acer pintat. Càrrega: 3.000 Kg.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Obertura de les portes del camió a l’exterior.
 • Ideal si no hi ha desnivell entre l’interior i l’exterior de la nau industrial.
 • Admet càrregues i descàrregues de camions, contenidors i furgonetes.
 • Menys eficient que un moll de càrrega amb rampa: es necessiten més operacions per moure la càrrega a cada nivell.

SECTOR: Qualsevol mena d’indústria.

AÏLLAMENT: Elevat o mig.

DESNIVELL:

 • Inexistent.
 • De 0 a 1,20 metres.
 • Superior a 1,20 metres.

TIPUS DE VEHICLE: Camions, contenidors, furgonetes.

PRINCIPALS COMPONENTS:

 • Taula elevadora.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional: tanca per sobre la taula

COMPARATIVA

MuelleINDOCKcon RAMPA RETRÁCTILcon RAMPA ABATIBLEcon MESA ELEVADORA
AislamientoMuy elevadoElevadoMedioElevado o medio
DesnivelDe 1,10 - 1,20 metros.Sin desnivel
De 0 - 1,20 metros.
Superior a 1,20 metros.
Tipo de vehículoCamiones
Contenedores
CamionesCamiones
Contenedores
Furgonetas
SectorAlimentaria
Framacéutica
Química
Alimentaria
Framacéutica
Química
Industria general
Industria generalCualquier
tipo de
industria
ComponentesRampa retráctilRampa abatibleMesa elevadora
Abrigo hinchableAbrigo flexible
Puerta seccional

PRODUCTES

Rampa hidràulica amb davantal retràctil. Acer inoxidable.

Rampa retràctil model MSRHR. Disposa d’un davantal telescòpic de 1.000 mm situat en la seva part inferior que es desplaça en sentit horitzontal en accionar la rampa.

Rampa abatible per a moll de càrrega. Acer Inoxidable i galvanitzat.

Rampa abatible per a moll de càrrega. Acer Inoxidable i galvanitzat.

Moll de càrrega sense desnivell, la càrrega-descàrrega es realitza amb una taula elevadora tàndem.

Moll de càrrega sense desnivell, la càrrega-descàrrega es realitza amb una taula elevadora tàndem.

Abric inflable INDOCK

Abric inflable model MS-AHI 36/38. Part superior i laterals en panell microperfilat, color Ral 9006 i blanc a l’interior. Disposa de coixins inflables en els laterals i en el sostre.

Moll de càrrega amb rampa retràctil, topalls mòbils d'acer pintat, porta seccional i abric flexible.

Moll de càrrega amb rampa retràctil, topalls mòbils d’acer pintat, porta seccional i abric flexible.

Premarc per a porta seccional. Per a portes instal·lades sobre panell frigorífic. Permet la fixació de les guies i les molles de torsió.

Porta seccional model MSSEC 3000 x 3700. Construïda en panell de 40 o 80 mm de gruix, de doble xapa d’acer galvanitzat i lacat, farcit de poliuretà expandit.

ACCESSORIS

Coixins aïllants que eviten el pas d'aire a la part inferior dels abrics. Ple d'escuma i recobert de PVC. Amb suport per a la fixació.

COIXINS D’ESTANQUITAT

Coixins aïllants que eviten el pas d’aire a la part inferior dels abrics. Ple d’escuma i recobert de PVC. Amb suport per a la fixació.

Barreres per assegurar la correcta col·locació del camió en el moll de càrrega. S'instal·len encastades a terra. Amb bandes grogues per a la seva correcta visualització.

Barreres per assegurar la correcta col·locació del camió en el moll de càrrega. S’instal·len encastades a terra. Amb bandes grogues per a la seva correcta visualització.

BARANES

Per evitar caigudes durant la manipulació de la càrrega.

BLOQUEJADORS

Bloquejadors per evitar que les portes del camió es tanquin durant la càrrega-descàrrega del vehicle.

SEMÀFOR

Semàfor vermell-groc-verd per indicar al camió quan s’ha de mantenir immòbil i quan està llest per la seva sortida.

INSTAL·LACIONS

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS