TAULA ELEVADORA EXTRAPLANA

MSE 12-09/12 - FORMA DE E

Millora l'ergonomia

AVANTATGES I APLICACIONS

Ús industrial.

Elevar mercaderies.

Millorar l’ergonomia.

Manipulació de càrregues.

Millorar la productivitat.

Millora les condicions de treball.

Optimització de processos.

Minimització de riscos per males postures.

Màxima seguretat.

Aplicacions

 • La taula extraplana s’utilitza per millorar les condicions de treball i seguretat, permet que les persones treballin sempre a la mateixa alçada i millora l’ergonomia.
 • En línies de producció és la solució ideal per a processos manuals de fer i desfer palets.
 • També és adequada per elevar carros i contenidors de producte per a la seva manipulació.
 • Per a ús industrial.

Avantatges

 • El seu replegat reduït permet que es puguin instal·lar directament a terra, sense necessitat de fer un fossat.
 • Amb una elevació màxima de 900 mm, l’operari manipula la càrrega a una alçada òptima de treball.
 • Connectar i funcionar. Les taules elevadores extraplanes no necessiten instal·lació.

CÀRREGA-DESCÀRREGA DE TAULA EXTRAPLANA

PANELL DE CONTROL

Forma de E
 • Per a càrrega i descàrrega amb transpalet manual, carretó elevador o apilador elèctric.
Accionament
 • Panell de control de taula extraplana d’acer inoxidable. Incorpora el grup hidràulic, el quadre elèctric i els botons d’accionament.
 • La taula extraplana disposa de dos polsadors pujar/baixar d’accionament home present, situats sobre el panell de control.
 • Opcionalment, es poden incorporar altres tipus d’accionament com són: cèl·lula fotoelèctrica, pedals, botonera, que permeten adaptar la taula a cada necessitat.
 • MODELS
 • MATERIALS
 • CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
 • ACCIONAMENT
 • ELEMENTS DE SEGURETAT
 • ADAPTACIONS
 • Models taules extraplanes

  Fabricació de models a mida
  ModeloPlataforma
  superior
  Carga
  máxima
  (Kg)(*)
  Elevación
  d
  (mm)
  Ancho
  a
  (mm)
  Largo
  b
  (mm)
  Replegado
  c
  (mm)
  Motor
  MSE-12-09/12-EForma E1.2009001.2001.400900,75 KW

  (*) La càrrega ha d'estar uniformement repartida.

  Dimensions

  • La seva amplada no pot ser menor de 1.200 mm. L’interior de la E és de 600 mm per habilitar el pas de les forquetes del transpalet manual, el carretó elevador o l’apilador elèctric.
  • També fabriquem taules d’amples superiors per a palets o contenidors especials o altres aplicacions, com ara càrregues a cota zero.
  • Les taules extraplanes estan dissenyades per treballar amb la càrrega uniformement repartida.
  Esquema de medidas de mesa elevadora extraplana en forma de E.
 • Materials

  Fabriquem les nostres taules amb els materials que millor s’adapten a cada indústria i sector.

  • En acer inoxidable per a ambients humits i/o corrosius: indústries alimentàries, càrnies, escorxadors, sales d’especejament, triperies, assecadors de pernils i embotits, plats precuinats, procés de peix, procés de productes lactis, fabricació de formatges, petfood, indústries farmacèutiques, indústries químiques, entre altres.
  • En acer pintat per a ambients secs en qualsevol mena d’indústria.
  • La part superior en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
  Stainless

  Acer inoxidable

  Painted steel

  Acer pintat

 • Característiques tècniques

  • La plataforma superior està construïda en xapa d’acer de gran rigidesa amb estructura a la part inferior.
  • Les tisores estan construïdes en acer massís, la qual cosa els confereix gran estabilitat i resistència.
  • Xassís inferior dissenyat per allotjar els mecanismes de la taula elevadora i ancorar els punts de rodament de les tisores.
  • L’accionament de les taules elevadores és electrohidràulic i està format de grup hidràulic, cilindres, quadre elèctric i conductes hidràulics.
  • Tots els punts de rodament estan equipats amb casquets de tefló i bronze d’alt rendiment i autolubricats, cosa que proporciona una gran durada i evita qualsevol fricció o possible corrosió.
  • Quadre de comandaments IP65 amb botonera d’accionament.
  • Les taules elevadores disposen de marc anticisalla, construït en acer inoxidable, que atura el descens de la taula elevadora quan troba algun obstacle o impediment.
  • Els cilindres hidràulics van equipats amb una vàlvula de seguretat a l’interior per evitar la caiguda en cas de trencament d’algun conducte oleohidràulic.
  • Quadre elèctric amb botonera de parada d’emergència. Bobines de les electrovàlvules amb maniobra a 24 V.
  • Dues barres de seguretat per a la fixació durant el manteniment.
 • Accionament

  El panell de control incorpora polsadors per pujar i baixar d’accionament home present.
  Opcionalment, les taules es poden accionar mitjançant fotocèl·lula, pedals o botonera.
 • Elements de seguretat

  Dissenyem i fabriquem les taules elevadores segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE i la norma europea EN 1570.
  Totes elles incorporen els elements de seguretat que detallem a continuació i altres d’opcionals:
 • Adaptacions

  Podem adaptar les taules elevadores en funció del seu ús o aplicació, per optimitzar la seguretat i la seva funcionalitat.
  A continuació, mostrem algunes de les possibilitats:

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS