Grans dimensions
Accés a màquines
Des de cota zero
Grans càrregues
Previous
Next

TAULA ELEVADORA TÀNDEM

Permet salvar desnivells per a càrregues de grans dimensions o per accedir a una gran superfície.
Una plataforma superior s’eleva mitjançant dues o més tisores de la mateixa mida i amb un únic accionament hidràulic comú.

Avantatges

 • De construcció robusta.
 • Construcció a mida.
 • Amb els materials que millor s’adapten a cada indústria i sector.

Aplicacions

 • Millora les condicions de treball i seguretat.
 • Per elevar mercaderies de grans dimensions.
 • Elevar persones per accedir a màquines.
 • Salvar desnivells.
 • Càrrega-descàrrega de vehicles.
 • Ús industrial.

AVANTATGES I APLICACIONS

Ús industrial.

Elevar mercaderies.

Elevar persones

Millora les condicions de treball.

Optimització de processos.

Salvar desnivells.

 • MS-TI: Taula elevadora construïda totalment en acer inoxidable.
 • MS-GI: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer galvanitzat.
 • MS-PI: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix totalment en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
 • MS-TG: Taula elevadora construïda totalment en acer galvanitzat.
 • MS-PG: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix totalment en acer galvanitzat i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
 • MS-AP: Taula elevadora construïda totalment en acer pintat.
Stainless

Acer inoxidable

Acer galvanitzat

Painted steel

Acer pintat

Models de taules elevadores tàndem.

Fabricació de models a mida
ModelCàrrega
màxima
(kg)
Elevació
d-c
(mm)
Amplària
b
(mm)
Llargària
a
(mm)
Replegat
c
(mm)
Motor
MST-20-15/152.0001.5001.5005.0003303 KW
MST-20-20/182.0001.8006.000360
MST-30-11/153.0001.1001.5003.5003504,13 KW
MST-30-15/151.5005.000
MST-30-20/182.0001.8006.000370
MST-60-12,5/156.0001.2501.5005.0004307,5 KW
MST-60-16,5/181.6501.800
MST-60-21/202.1002.0006.500
Esquema de mides de taula elevadora tàndem.
Esquema de mides de taula elevadora tàndem.
 • La plataforma superior està formada per una xapa d’acer de gran rigidesa amb estructura a la part inferior.
 • Les tisores estan construïdes en acer massís, cosa que els dona una gran estabilitat i resistència.
 • Xassís inferior dissenyat per allotjar els mecanismes de la taula elevadora i ancorar els punts de rodament de les tisores.
 • L’accionament de les taules elevadores és electrohidràulic i està format de grup hidràulic, cilindres, quadre elèctric i conductes hidràulics.
 • Tots els punts de rodament estan equipats amb casquets de tefló i bronze d’alt rendiment i autolubricats, cosa que proporciona una gran durada i evita qualsevol fricció o possible corrosió.
 • Quadre de comandaments IP65 amb botonera d’accionament.
 • Les taules elevadores disposen de marc anticisalla, construït en acer inoxidable, que atura el descens de la taula elevadora quan troba algun obstacle o impediment.
 • Els cilindres hidràulics van equipats amb una vàlvula de seguretat a l’interior per evitar la caiguda en cas de trencament d’algun conducte oleohidràulic.
 • Quadre elèctric amb botonera de parada d’emergència. Bobines de les electrovàlvules amb maniobra a 24 V.
 • Dues barres de seguretat per a la fixació durant el manteniment.

El panell de control incorpora polsadors per pujar i baixar d’accionament home present.

Opcionalment, les taules es poden accionar mitjançant botonera externa.

Dissenyem i fabriquem les taules elevadores segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE i la norma europea EN 1570.
Totes elles incorporen els elements de seguretat que detallem a continuació i altres d’opcionals:
Podem adaptar les taules elevadores en funció del seu ús o aplicació per optimitzar la seguretat i la seva funcionalitat.
A continuació mostrem algunes de les possibilitats:

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS