VOLTEJADOR DE PALETS DE PRODUCTE CONGELAT

Permet extreure les plaques separadores dels palets.

AVANTATGES

Automatització del procés.

Millora l’ergonomia i la seguretat.

Incrementa la productivitat.

Optimitza la presentació del producte.

Models voltejadors de palets

 • Construït totalment en acer INOXIDABLE 304L, acabat granallat.
 • Càrrega màxima 2.000 Kg.
 • Mides base 1.200 x 1.000 mm.
 • Angle de volteig 93º
 • Maniobra controlada per autòmat amb rampes de posicionament.
 • Accionament electrohidràulic.
 • Les diferents seqüències s’accionen de forma manual i/o automàtica.
 • Xassís autoportat que permet canviar fàcilment d’ubicació mitjançant un carretó elevador.
 • Potes de suport regulables.
 • Quadre elèctric IP-65
 • Sistema de seguretat mitjançant cortines de seguretat SICK.

SEQÜÈNCIA

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS