TAULA ELEVADORA PER MOLL DE CÀRREGA

Taula elevadora amb davantal abatible

PERSONALITZACIÓ

Fabriquem molls de càrrega adaptats a les seves necessitats, tant en mides com en capacitat de càrrega.

 • Taula elevadora.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.
 • Taula elevadora.
 • Abric flexible.
 • Porta seccional.
 • MS-TI: Taula elevadora construïda totalment en acer inoxidable.
 • MS-GI: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer galvanitzat.
 • MS-PI: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix totalment en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
 • MS-TG: Taula elevadora construïda totalment en acer galvanitzat.
 • MS-PG: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix totalment en acer galvanitzat i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
 • MS-AP: Taula elevadora construïda totalment en acer pintat.
Stainless

Acer inoxidable

Acer galvanitzat

Painted steel

Acer pintat

 • La plataforma superior està formada per una xapa d’acer de gran rigidesa amb estructura a la part inferior.
 • Les tisores estan construïdes en acer massís, cosa que els dona una gran estabilitat i resistència.
 • Xassís inferior dissenyat per allotjar els mecanismes de la taula elevadora i ancorar els punts de rodament de les tisores.
 • L’accionament de les taules elevadores és electrohidràulic i està format de grup hidràulic, cilindres, quadre elèctric i conductes hidràulics.
 • Tots els punts de rodament estan equipats amb casquets de tefló i bronze d’alt rendiment i autolubricats, cosa que proporciona una gran durada i evita qualsevol fricció o possible corrosió.
 • Quadre de comandaments IP65 amb botonera d’accionament.
 • Les taules elevadores disposen de marc anticisalla, construït en acer inoxidable, que atura el descens de la taula elevadora quan troba algun obstacle o impediment.
 • Els cilindres hidràulics van equipats amb una vàlvula de seguretat a l’interior per evitar la caiguda en cas de trencament d’algun conducte oleohidràulic.
 • Quadre elèctric amb botonera de parada d’emergència. Bobines de les electrovàlvules amb maniobra a 24 V.
 • Dues barres de seguretat per a la fixació durant el manteniment.
Dissenyem i fabriquem les taules elevadores segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE i la norma europea EN 1570.
Totes elles incorporen els elements de seguretat que detallem a continuació i altres d’opcionals:
Podem adaptar les taules elevadores en funció del seu ús o aplicació per optimitzar la seguretat i la seva funcionalitat.
A continuació mostrem algunes de les possibilitats:

INSTAL·LACIONS

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS