Elevar mercaderies
Salvar desnivells
Automatització en línies de procés
Paletització - ergonomia
Aplicacions especials
Manipulació de bobines
Càrregues pesades en dimensions reduïdes
Previous
Next

TAULA ELEVADORA DOBLE/TRIPLE TISORA

És la plataforma adequada per per salvar grans desnivells en un espai reduït.
La plataforma hidràulica de doble o triple tisora facilita el treball en múltiples situacions: en processos de producció, en els quals es millora la manipulació vertical de càrregues tant manualment com automàticament, o en desnivells de planta.

Avantatges

 • De construcció robusta.
 • Nombroses aplicacions.
 • Múltiples models de càrrega màxima i dimensions.
 • Amb els materials que millor s’adapten a cada indústria i sector.
 • Milloren les condicions de treball.
 • Augmenten la productivitat.
 • Òptima manipulació de càrregues.

Aplicacions

 • Salvar grans desnivells.
 • Elevar mercaderies.
 • Salvar desnivells.
 • Automatització en línies de producció.
 • Paletització – millora l’ergonomia.
 • Aplicacions especials.
 • Manipulació i trasllat de bobines.
 • Manipulació de càrregues pesades.
 • Ús industrial.

AVANTATGES I APLICACIONS

Construcció robusta.

Múltiples models i fabricació a mida.

Varietat d’opcions.

Ús industrial.

DOBLE TISORA

Taula elevadora de triple tisora d'acer inoxidable.

TRIPLE TISORA

 • MS-TI: Taula elevadora construïda totalment en acer inoxidable.
 • MS-GI: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer galvanitzat.
 • MS-PI: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix totalment en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
 • MS-TG: Taula elevadora construïda totalment en acer galvanitzat.
 • MS-PG: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix totalment en acer galvanitzat i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
 • MS-AP: Taula elevadora construïda totalment en acer pintat.
Stainless

Acer inoxidable

Acer galvanitzat

Painted steel

Acer pintat

Models taules doble tisora

Fabricació de models a mida
Esquema de mides de taula elevadora doble tisora.

Models taules triple tisora

Fabricació de models a mida
Esquema de mides de taula elevadora triple tisora.
 • La plataforma superior està formada per una xapa d’acer de gran rigidesa amb estructura a la part inferior.
 • Les tisores estan construïdes en acer massís, cosa que els dona una gran estabilitat i resistència.
 • Xassís inferior dissenyat per allotjar els mecanismes de la taula elevadora i ancorar els punts de rodament de les tisores.
 • L’accionament de les taules elevadores és electrohidràulic i està format de grup hidràulic, cilindres, quadre elèctric i conductes hidràulics.
 • Tots els punts de rodament estan equipats amb casquets de tefló i bronze d’alt rendiment i autolubricats, cosa que proporciona una gran durada i evita qualsevol fricció o possible corrosió.
 • Quadre de comandaments IP65 amb botonera d’accionament.
 • Les taules elevadores disposen de marc anticisalla, construït en acer inoxidable, que atura el descens de la taula elevadora quan troba algun obstacle o impediment.
 • Els cilindres hidràulics van equipats amb una vàlvula de seguretat a l’interior per evitar la caiguda en cas de trencament d’algun conducte oleohidràulic.
 • Quadre elèctric amb botonera de parada d’emergència. Bobines de les electrovàlvules amb maniobra a 24 V.
 • Dues barres de seguretat per a la fixació durant el manteniment.

El panell de control incorpora polsadors per pujar i baixar d’accionament home present.

Opcionalment, les taules es poden accionar mitjançant botonera externa.

Dissenyem i fabriquem les taules elevadores segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE i la norma europea EN 1570.
Totes elles incorporen els elements de seguretat que detallem a continuació i altres d’opcionals:

Podem adaptar les taules elevadores en funció del seu ús o aplicació per optimitzar la seguretat i la seva funcionalitat.
A continuació mostrem algunes de les possibilitats:

Adaptacions especials:

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS