Salvar desnivell.
Elevar persones
Línies de procés
Aplicacions especials
Moll de càrrega
Ergonomia
Manipulació de bobines
Càrregues pesades
Previous
Next

TAULA ELEVADORA SIMPLE TISORA

Avantatges

 • De construcció robusta.
 • Nombroses aplicacions.
 • Múltiples models de càrrega màxima i dimensions.
 • Amb els materials que millor s’adapten a cada indústria i sector.
 • Milloren les condicions de treball.
 • Augmenten la productivitat.
 • Òptima manipulació de càrregues.

Aplicacions

 • Salvar desnivells.
 • Elevar persones
 • Automatització en línies de producció
 • Aplicacions especials.
 • Moll de càrrega, càrrega-descàrrega de vehicles.
 • Millora l’ergonomia, manipulació de càrregues a l’alçada òptima.
 • Manipulació i trasllat de bobines.
 • Manipulació de càrregues pesades.
 • Ús industrial.

AVANTATGES I APLICACIONS

Construcció robusta.

Múltiples models i fabricació a mida.

Varietat d’opcions.

Ús industrial.

Taula elevadora simple tisora d'acer pintat.

SALVAR DESNIVELL

ELEVAR PERSONES

MSI-10-11/10: Taula elevadora simple tisora d'acer inoxidable, càrrega màxima: 1.000 kg. Elevació neta: 1.100 mm. Mides plataforma superior 1.200 x 1.700 mm.

LÍNIES DE PRODUCCIÓ

APLICACIONS ESPECIALS

Taula elevadora simple tisora acer pintat MS AP 30 15 18 Moll de càrrega 1200x800

MOLL DE CÀRREGA

Plataforma superior amb boles per al lliscament de la càrrega.

ERGONOMIA

MANIPULACIÓ DE BOBINES

MSAP-140-12,5/15 Taula elevadora. Construïda amb acer pintat. Càrrega màxima 15000 Kg. Elevació neta: 1250 mm. Mides plataforma 1500 x 2200mm.

CÀRREGUES PESADES

 • MS-TI: Taula elevadora construïda totalment en acer inoxidable.
 • MS-GI: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer galvanitzat.
 • MS-PI: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix totalment en acer inoxidable i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
 • MS-TG: Taula elevadora construïda totalment en acer galvanitzat.
 • MS-PG: Taula elevadora, la part superior de la qual es construeix totalment en acer galvanitzat i les tisores i el xassís inferior en acer pintat.
 • MS-AP: Taula elevadora construïda totalment en acer pintat.
Stainless

Acer inoxidable

Acer galvanitzat

Painted steel

Acer pintat

Models taules simple tisora

Fabricació de models a mida
Esquema de mides de taula elevadora simple tisora.
 • La plataforma superior està formada per una xapa d’acer de gran rigidesa amb estructura a la part inferior.
 • Les tisores estan construïdes en acer massís, cosa que els dona una gran estabilitat i resistència.
 • Xassís inferior dissenyat per allotjar els mecanismes de la taula elevadora i ancorar els punts de rodament de les tisores.
 • L’accionament de les taules elevadores és electrohidràulic i està format de grup hidràulic, cilindres, quadre elèctric i conductes hidràulics.
 • Tots els punts de rodament estan equipats amb casquets de tefló i bronze d’alt rendiment i autolubricats, cosa que proporciona una gran durada i evita qualsevol fricció o possible corrosió.
 • Quadre de comandaments IP65 amb botonera d’accionament.
 • Les taules elevadores disposen de marc anticisalla, construït en acer inoxidable, que atura el descens de la taula elevadora quan troba algun obstacle o impediment.
 • Els cilindres hidràulics van equipats amb una vàlvula de seguretat a l’interior per evitar la caiguda en cas de trencament d’algun conducte oleohidràulic.
 • Quadre elèctric amb botonera de parada d’emergència. Bobines de les electrovàlvules amb maniobra a 24 V.
 • Dues barres de seguretat per a la fixació durant el manteniment.

El panell de control incorpora polsadors per pujar i baixar d’accionament home present.

Opcionalment, les taules es poden accionar mitjançant botonera externa.

Dissenyem i fabriquem les taules elevadores segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE i la norma europea EN 1570.
Totes elles incorporen els elements de seguretat que detallem a continuació i altres d’opcionals:

Podem adaptar les taules elevadores en funció del seu ús o aplicació per optimitzar la seguretat i la seva funcionalitat.
A continuació mostrem algunes de les possibilitats:

Adaptacions especials:

ALTRES PRODUCTES I SOLUCIONS